ارتباط با ما

هر سوالی دارید بپرسید . ما اینجا هستیم تا مشکل شما را برطرف کنیم

  فروشگاه

  نشانی کارخانه : جاده مخصوص کرج،  گرمدره ، خیابان تاجبخش، خیابان زرشکی، پلاک 766

  آدرس ما

  واحد فروش 

  9122272464 (0) 98+

  9023800898 (0) 98+

  66303785 (021) 98+ : تلفکس

  تلفن تماس با کارخانه

  36100168-7 (026) 98+

  36100460 (026) 98+  : تلفکس

  info@ductlink.co :ایمیل

  ductlink.co : وبسایت