حبیب اکبرزاده

مدیر عامل

راه های ارتباطی

شایان اکبرزاده

مدیر بخش بازرگانی و فروش

راه های ارتباطی

رضا اصغری کیا

سرپرست تولید

راه های ارتباطی

زهرا جعفری

سرپرست بخش اداری

راه های ارتباطی

هادی اکبری

سرپرست دفتر فنی

راه های ارتباطی

شایان عینی

سرپرست بخش R&D

راه های ارتباطی

مهرداد رحیم زاده

مدیر بخش طراحی سایت و سئو

راه های ارتباطی